آرمان اصفهان
مشکلات خانواده‌های دانش آموزان

هزینه‌های میلیونی مدارس دولتی و قوانین دست‌وپاگیر در فصل ثبت‌نام

همزمان با فصل ، همچون سال‌های گذشته مشکلات خانواده‌ها آغاز شده است و همانند قبل مرزبندی مدارس و دریافت پول، مهمترین مشکلاتی است که مردم را روانه ستادهای ثبت‌نام می‌کند.

آخرین اخبار