آرمان اصفهان
مسوولان جلوی نابودگران را بگیرند؛

نابودی طبیعت سمیرم با تداوم کتیرازدن گون ها

در 60 درصد محل هايي كه در سال هاي گذشته اقدام به برداشت صَمغ كتيرا شده است، شاهد خشك و فرتوت شدن گون ها هستيم…

گزارش

تغییر اقلیم در سمیرم و آینده ای ناگزیر با کشت های کم آب و گلخانه ای

خطه سردسیر و کوهستانی سمیرم در جنوب اصفهان دیگر مانند گذشته پر آب نیست بلکه تغییر اقلیم و کاهش بارش های آسمانی این سرزمین را نیز در زمره مناطق نیمه خشک و کم بارش قرار داده است.

ثبت نام 39 نفر از حوزه انتخابیه سمیرم برای مجلس دهم

چهره های شناخته شده تر ثبت نام کرده این لیست علی افشاری، بهرروز جعفری و سکینه عمرانی هر کدام با سابقه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته هستند.

آخرین اخبار