آرمان اصفهان
مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

مسجد محوری در حوزه شرح وظائف این سازمان نیست اما حمایت می کنیم

تهيه و انتشار نشريه تخصصي فعالان فرهنگي و هنري، ايجاد پاتوق هاي صنفي فعالان فرهنگي، راه اندازي دفتر ارتباط با اصحاب فرهنگ و هنر و شكل گيري شوراي منتخب فعالان فرهنگي و هنري ديگر برنامه هایی هستند كه قرار است امسال اجرایی شوند.

آخرین اخبار