آرمان اصفهان
محمدرضا عارف:

یک جناح خاص از رانت تایید صلاحیت‌ها استفاده کرد

اصولگرایان، اصلاح طلب را ضد انقلاب و اصلاح طلبان، اصولگرایان را مرتجع و عقب مانده می‌خوانند، این دیوار مصنوعی باید فرو بریزد و صدای ملت می‌خواهد دیوار مصنوعی جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی را از بین ببرد.

آخرین اخبار