آرمان اصفهان

فیش های کهکشانی پزشکان، برگ برنده دولت را به زمین می زند

فيش پرداخت كارانه 228 ميليون توماني به عضو يكي از دانشگاه‌های علوم پزشكي در حالي منتشر شده كه اين مدير در ماه‌هاي گذشته نيز حقوق چند ده ميليوني و كارانه خود را دريافت كرده است

سفره سالم با این غذاها

غذاهای پروتئینی مانند گوشت بدون چربی گاو، مرغ یا بوقلمون، حبوبات یا سویا انتخاب کنید. دو بار در هفته پروتئین بشقاب خود را از غذاهای دریایی تأمین کنید.

آخرین اخبار