آرمان اصفهان
نگاهی به کتاب «مردم در سیاست ایران» آبراهامیان؛

در کشاکش خیابان‌ها

منهای غلط‌های ویراستاری متعدد، حتی عنوان مقاله‌ها به زبان اصلی آورده نشده است. هیچ نشانی از سال انتشار یافت نمی‌شود. نه عنوان مقاله‌ها پیداست، نه سال انتشارشان

محمدصادق کوشکی:

علوم انسانی اسلامی لازمه تمدن اسلامی است/ هشت گام تمدن اسلامی

جامعه‌ای که عدالت را ایجاد کرد جامعه‌ای متمدن است. لذا عدالت یکی از محصولات تمدن است. معنویت، رفاه، خوشبختی، سعادت، عدالت و… همه می‌توانند محصولات تمدنی باشند.

آسیب­ شناسی عملکرد اساتید در زمینه­‌ی پایان­‌نامه؛

زیر پوست دانشگاه

دانشجویی که برای رفع اشکال و گرفتن راهنمایی و مشاوره به اساتید مراجعه نمی ‌کند و پایان ‌نامه را فصل به فصل تحویل نمی ‌دهد بلکه آن را یکجا می ‌آورد احتمال زیادی دارد که خودش آن را ننوشته باشد.

آخرین اخبار