آرمان اصفهان
كنكاشي در انديشه سياسي علامه مجلسي:

دولت عدل و دولت جور

روشن است كه مقصود وي از «نصب عام»، ولايت عامه فقهاي شيعه در عصر غيبت است. اين عبارت مجلسي صريح در جواز تصدي امارت ولايت از سوي فقيهان جامع‌الشرايط در زمان غيبت است.

آخرین اخبار