آرمان اصفهان

دولت فقط بهانه‌تراشی می‌کند/ روحانی باید رقم یارانه نقدی را افزایش می‌داد

اگر به ردیفهای بودجه در دو سال فعالیت دولت یازدهم نگاه کنید متوجه می شوید که منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به بخشهای دیگری تخصیص پیدا می کند.

مسئول آموزش هاي تخصصي حوزه اصفهان:

نکوداشت علامه طباطبایی در اصفهان برگزار می شود

مسئول مركز آموزش هاي تخصصي حوزه علميه اصفهان از برگزاری نکوداشت علامه طباطبایی(ره) خبر داد.

آخرین اخبار