آرمان اصفهان
09:59 - یکشنبه 15 آذر 1394

سونامی انتخاباتی دوم خردادی ها

شوراي نگهبان هم در اين دوره از انتخابات فضايي را گشوده تا اصلاح‌طلبان با اعضاي اين نهاد رايزني كرده و بتوانند دغدغه‌هاي خود را گفته و از ديدگاه شوراي نگهبان مطلع شوند بنابراين پيش‌بيني ردصلاحيت اعضا و ارائه چند ليست به اين منظور قابل پذيرش نيست.

به گزارش آرمان اصفهان به نقل از آرمان امروز؛ ليست‌هاي رنگارنگ، اسامي مشترك، لبخند رضايت بر لب هاي افرادي كه نامشان در ليست‌ها هست و… . همه و همه هيچ كمكي به پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نخواهد كرد و در عوض شايد درصدي بر احتمال شكست آنها بيفزايد.

بسيار شنيده شده كه اصلاح‌طلبان رمز پيروزي خود را وحدت مي‌دانند و مي‌گويند در اين مسير در حال تلاش هستند و جلسات زيادي براي نيل به اين هدف برگزار مي‌كنند كه بسيار مناسب است پس چرا هر چند روز يك‌بار گروهي از افرادي كه در جلسات حضور دارند بر طبل ليست مجزا با حضور افراد نزديك به گروه خود مي زنند.

چرا چند ليست؟

درباره اينكه چرا امكان دارد در زمان برگزاري انتخابات چند ليست به نام اصلاحات يا اعتدال ارائه شود چند موضوع مطرح مي‌شود. نخست اينكه برخي از اصلاح‌طلبان معتقد به رد صلاحيت گسترده همطيفان خود هستند و مي‌گويند با ارائه چند ليست در نهايت تعدادي از هر ليست باقي خواهند ماند و حاميان آنها نيازي به انتخاب از ميان كانديداهاي موجود ندارند بلكه به تاييد‌شدگان از هر ليست راي خواهند داد كه اين دليل قابل تاييد نيست و به مثابه خودكشي سیاسی است؛ چرا كه تصور مي‌شود تعامل اصلاح‌طلبان با نهادهای نظارتی متفاوت از قبل است و اين جريان سياسي مي‌داند در موضوع بررسي صلاحيت‌ها خودش بايد از معرفي افرادي پرهيز كند كه مي‌داند مورد تاييد قرار نمي‌گيرند.

شوراي نگهبان هم در اين دوره از انتخابات فضايي را گشوده تا اصلاح‌طلبان با اعضاي اين نهاد رايزني كرده و بتوانند دغدغه‌هاي خود را گفته و از ديدگاه شوراي نگهبان مطلع شوند بنابراين پيش‌بيني ردصلاحيت اعضا و ارائه چند ليست به اين منظور قابل پذيرش نيست.

خبرآنلاين نيز در اين باره نوشت: «شوراي نگهبان در برابر اين فرايند كه اجراي آن توسط تندروهاي اصلاح‌طلب متصور است، دو راه در پيش رو خواهد داشت: يا مقهور فضاي ناشي از تكثر نامزدها خواهد شد (كه فرضي بعيد است) يا صلاحيت تعداد زيادي را احراز نخواهد كرد (كه فرضي واقعي‌تر است) .

به نظر مي‌رسد در هر دو حالت، توپ در زمين نهاد نظارتی است و فرصت فضاسازي براي تندروهاي اصلاح‌طلب فراهم خواهد شد.» از سوي ديگر بايد در نظر داشت اگر شوراي نگهبان تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان را رد صلاحيت نكرد آن زمان بايد به كانديداهاي موجود در چند ليست چه گفت و آيا بايد از آنها خواست كه انصراف دهند يا اينكه در انتخابات حاضر شوند تا تعداد آراي اصلاح‌طلبان پخش شده و اقبالشان براي ورود به مجلس كاهش يابد؟

سونامي اصلاح‌طلبان براي ورود به بهارستان

يك دليل ديگر كه عنوان مي‌شود سونامي ثبت‌نام اصلاح‌طلبان براي مجلس دهم است يعني بسياري از فعالان سياسي در استان‌هاي مختلف كه داراي محبوبيت و مقبوليت در آن استان هستند تمايل دارند از تهران به مجلس ورود داشته و ميزان مقبوليت خود را در پايتخت بسنجند كه همين موضوع دست تصميم‌گيران اصلي در تهيه ليست را مي بندد چرا كه از يك سو نمي‌خواهند نيروهاي غيرتهراني كه بسيار معتبرند را از دست دهند و از سويي ليست اصلاح‌طلبان گنجايش 30 نام را دارد؛ بنابراين شايد پيشنهاد ليست دوم مطرح شود كه آنها هم در ليست قرار بگيرند.

اشتراكات بر افتراقات بچربد

اما دليل مهم‌تري كه امكان دارد به واسطه آن ليست‌هايي غير ليست اصلي ارائه شود تفاوت ديدگاه‌هاي جزئي است كه براي نمونه مي‌توان به حاميان دولت اشاره كرد. آنها نقاط مشترك فكري و رفتاري زيادي با اصلاح‌طلبان دارند و همراهي آنها سبب حماسه 24 خرداد 92 شد اما براي انتخابات مجلس كه افراد بيشتري در ليست هستند مولفه‌هاي ديگري براي همراهي در نظر گرفته خواهد شد كه به واسطه آن بخشي از جمع متحد جدا مي‌شوند و به سمتي مي‌روند كه احتمال مي‌دهند با ارائه ليست مجزا شانس حضورشان در مجلس افزايش مي‌يابد كه به نظر مي‌رسد تصور درستي نيست و شرايط زماني اقبال به ليست حاميان دولت بدون اصلاحات را تاييد نمي‌كند.

از سوي ديگر حاميان دولت تصور نكنند بواسطه اينكه حامي دولت هستند مي‌توانند راي جمع كنند چون درباره آنها شرايط سخت‌تر از گروه‌هاي ديگر است بدين معنا كه جامعه عملكرد دولت را مي‌سنجد، وعده‌هاي دولت را بازخواني مي‌كند و اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا بخشي از وعده‌ها محقق نشده است؟ و این مولفه به‌طور حتم بر راي آنها به كانديداهاي حامي دولت تاثيرگذار است.

اشتباه نكنيد؛ 94 ديگر 76 نيست

نبايد پيروزي اصلاح‌طلبان در مجلس ششم را با مجلس دهم و همچنين دولت هفتم را با دولت يازدهم مقایسه کرد. در آن برهه هنوز نامي از اصلاحات نبود و نيروهاي آن دوران به نام چپ شناخته مي‌شدند و ريشه آنها در راست آن زمان تعريف مي‌شد مانند مجمع روحانيون كه از جامعه روحانيت جدا شد بنابراين بخشي از جامعه كه در سال76 به رئیس‌دولت اصلاحات راي دادند راي‌شان به چپ يا اصلاح‌طلبان نبود بلكه راي آنها به يك روحاني روشنفكر بود كه چپ‌هاي آن زمان از او حمايت مي‌كردند و راه يافتگان به مجلس ششم هم اگر چه نام اصلاح‌طلب داشتند اما اين پيروزي ناشي از جو ايجاد شده در دوم خرداد 76 بود و اينكه جريان جديدي به نام اصلاح‌طلب در سپهر سياسي كشور متولد شده است اما اكنون آن فضاي هيجاني وجود ندارد و اگرهم وجود داشته باشد محدود است پس نبايد به اعتبار پيروزي در 24 خرداد 92 دل به راي بالاي جامعه بست.

از سوي ديگر اصلاحات هميشه از چند ليستی يا چند كانديدایی ضربه خورده است چنانكه در سال 84 در خاطر همگان هست كه معرفي چند كانديدا از سوي جناح اصلاحات منتج به پيروزي احمدي‌نژاد شد و اگر در آن زمان منيت‌ها كمرنگ و همه اصلاح‌طلبان به يك كانديداي واحد مي‌رسيدند شايد سرنوشت كشور به نحو ديگري رقم مي‌خورد اما از آنجا كه چند نفر تمايل داشتند بر كرسي رياست‌جمهوري بنشينند نتوانستند اين كرسي را به نام اصلاحات حفظ كنند و آيت‌ا… هاشمي كه از نتيجه اين چند كانديدايي اصلاح‌طلبان آگاه بود خود به عرصه آمد كه همگان به نتيجه آن انتخابات آگاه هستند.

عدول از شعار اصلاحات؛ ممنوع!

اصلي‌ترين شعار اصلاحات تحقق خواست ملت است و نمي‌توان از اين شعار عدول كرد. در هر انتخاباتي اينگونه است كه مردم در زمان انتخاب كانديداهاي خود به آنچه انتظار دارند پس از انتخابات محقق شود توجه مي‌كنند كه آن را در دل شعارهاي جريانات حاضر در عرصه مي‌جويند. تا به امروز اصلاح‌طلبان بيش از اصولگرايان توانسته‌اند اعتماد مردمي را در پس تحقق شعارهايشان محقق كنند و با ارائه چند ليست و شعارهاي گوناگون نخستين مولفه كه آسيب‌پذير خواهد شد همين اعتماد عمومي است.

اگر افرادي كه درصدد كانديداتوري هستند به شعار اصلاحات مبني بر اينكه اصل برآورده كردن خواست ملت است، پایبند هستند بنابراین بايد از خودخواهي و اشتياقشان براي صرف حضور در مجلس بكاهند و اجازه دهند ليستي تنظيم و ارائه شود كه درصد بالايي از تاييد را شامل مي‌شود و افراد متخصص باشند تا همزمان هم خواست ملت برآورده شود و هم اتحاد و ايثار اصلاح‌طلبان به عنوان حماسه‌ای دیگر در کارنامه‌شان ثبت شود.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار