آرمان اصفهان
18:51 - یکشنبه 08 آذر 1394

عبدالرضا داوري:

احمدي نژاد کاری به اصولگرايان ندارد

بارها گفته ايم آقاي مشايي خودشان تصميم گرفته اند از سياست کنار باشند لذا اين يک حرکت تاکتيکي براي جلب نظر اصولگرايان نبوده است ايشان بعد از انتخابات 92با تصميم خودشان از فضاي سياسي و اجرايي کشور بازنشسته شدند

به گزارش آرمان اصفهان، کم رنگ شدن رابطه آقاي احمدي نژاد با مشايي، حرکت تاکتيکي براي جلب نظر گروههاي سياسي نيست.
عبدالرضا داوري،چهره نزديک به محمود احمدي نژاد ،گفت:جريان هاي سياسي تلاش مي کنند درحالي که آقاي احمدي نژاد سکوت کرده و خاموش است مواضع ايشان را مصادره به مطلوب کنند ما بارها گفته ايم که کم رنگ شدن رابطه آقاي احمدي نژاد با مشايي، حرکت تاکتيکي براي جلب نظر گروههاي سياسي نيست چراکه نوع رفتارهاي آقاي احمدي نژاد مبتني بر يک مجموعه اي از اصول است بنابراين ايشان با تغيير شرايط ،اصول خود را تغيير نمي دهند.
وي تاکيد کرد: ما بارها گفته ايم آقاي مشايي خودشان تصميم گرفته اند از سياست کنار باشند لذا اين يک حرکت تاکتيکي براي جلب نظر اصولگرايان نبوده است ايشان بعد از انتخابات 92با تصميم خودشان از فضاي سياسي و اجرايي کشور بازنشسته شدند به همين دليل هم رابطه سياسي و اجرايي ايشان با همه شخصيت هاي حتي آقاي احمدي نژاد هم کم رنگ شده است. آقاي مشايي حتي به دوستان خودش هم وقت ملاقات نمي دهد.
داوري درباره تغيير موضع احمدي نژاد نسبت به رحيمي، تاکيد کرد: بعد از محکوميت آقاي رحيمي نامه اي که آقاي احمدي نژاد درباره ايشان نوشت از سوي رسانه ها بد تفسير شد اين در حالي بود که درآن نامه آقاي احمدي نژاد به روند رسيدگي به پرونده آقاي رحيمي معترض بودند و در نهايت هم اشاره کردند که اتهامات آقاي رحيمي مربوط به حوزه اختيارات ايشان در دولت احمدي نژاد نبوده است و موضوع ارتباط داشته به مساله ديوان محاسبات مجلس هفتم اما متاسفانه رسانه ها اين مطلب را وارونه تفسير کردند .
داوري اظهار کرد: بنده فکر مي کنم موضع اصلي آقاي احمدي نژاد گسست و فاصله اي با رفتارها ايشان ندارد از اين رو مي توان تحليل هاي رسانه ها را بي اساس تلقي کرد.

آریا

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار