آرمان اصفهان
20:35 - یکشنبه 30 خرداد 1395

ریاست 10 کمیسیون به اصولگرایان رسید

رياست كميسيون فرهنگي نيز به حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رسيد. بر اين اساس نصرالله پژمان‌فر با 9 رأي در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رياست کميسيون فرهنگي شد و احمد سالک با 10 رأي و جمشيد جعفرپور با 9 رأي به ترتيب به‌عنوان نايب رئيس اول و دوم انتخاب شدند.

به گزارش آرمان اصفهان، سرانجام و پس از فراز و فرودهاي بسيار چینش مجلس دهم شوراي اسلامي با انتخاب رؤساي كميسيون‌هاي گوناگون نهایی شد. روندي كه از شش ماه پيش با ثبت‌نام كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و سپس با مشخص شدن صلاحيت نامزدها توسط شوراي نگهبان قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس در دو مرحله با حضور پرشكوه مردم ادامه يافت.

در اين ميان انتخاب رئيس مجلس شوراي اسلامي و رقابت سنگين علي لاريجاني و محمدرضا عارف بخش ديگري از اين داستان پرفراز و فرود بود كه با پيروزي قاطع لاريجاني همراه بود.
با اين حال نگاهي كوتاه به كميسيون‌هاي انتخاب شده نشان مي‌دهد كه در رياست كميسيون‌هاي مجلس نيز اكثريت با اصولگرايان است.
مجلس شوراي اسلامي داراي 13کميسيون تخصصي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي، برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلي کشور، صنايع و معادن، عمران، فرهنگي، قضايي و حقوقي و کشاورزي، آب و منابع طبيعي است که اعضاي اين کميسيون‌ها روز شنبه قطعي و نهايي شدند.
اولين نشست کميسيون‌هاي مجلس دهم براي انتخاب هيئت رئيسه کميسيون‌ها عصر روز گذشته برگزار شد و طي آن کميسيون‌هاي تخصصي پارلمان دهم، هيئت رئيسه خود را شناختند. در نشست‌هاي ديروز، اعضاي هيئت رئيسه تمامي کميسيون‌ها انتخاب شدند اما در کميسيون حقوقي و قضايي به دليل حد نصاب نداشتن اعضا انتخاباتي برگزار نشد.

  از بين رؤساي كميسيون‌ها، 10 نفر از رؤساي انتخاب شده براي كميسيون‌هاي مجلس اصولگرا و دو نفر از آنان اصلاح‌طلب هستند. از اين‌رو مي‌توان گفت كه اصولگرايان در انتخاب رؤساي كميسيون‌ها نيز سهم بيشتري را به خود اختصاص دادند.

تداوم رياست بروجردي بر كميسيون امنيت ملي
كميسيون امنيت ملي يكي از مهم‌ترين كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي به دليل نوع كارخود محسوب مي‌شود و اتفاقاً بيشترين تقاضا نيز براي عضويت نمايندگان در اين كميسيون به ثبت رسيد.
بر اساس نتايج انتخابات اين كميسيون، علاءالدين بروجردي با کسب 15 رأي به عنوان رئيس کميسيون تعيين شد و همچنين مصطفي کواکبيان که براي رياست کميسيون کانديدا شده بود موفق به کسب هشت رأي شد.  بر اساس اين گزارش کمال دهقاني و ابوالفضل حسن‌بيگي نيز به عنوان نواب رئيس اين کميسيون انتخاب شدند. سيدحسين نقوي‌حسيني به عنوان سخنگو و به ترتيب جمالي و سيدمحسن علوي به عنوان دبيران کميسيون انتخاب شدند.

رقابتي كه عارف در آن حضور نيافت
انتخابات رياست كميسيون آموزش مجلس از جمله انتخاباتي بود كه به دليل امكان رقابت محمدرضا عارف و محمدمهدي زاهدي به دقت از سوي رسانه‌ها پيگيري مي‌شد كه در نهايت با عدم حضور عارف، زاهدي با رأي قاطع نمايندگان به رياست اين كميسيون انتخاب شد.

بر اساس رأي‌گيري داخل نمايندگان مجلس محمدمهدي زاهدي با 13 رأي به عنوان رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس انتخاب شد.

همچنين داوود محمدي(فرزند مراد) و محمود نگهبان‌سلامي به ترتيب با 13 و 12 رأي به عنوان نايب اول و دوم رئيس انتخاب شدند. بر اساس اين گزارش، عليرضا سليمي با 15 رأي دبير اول و فاطمه سعيدي با 11 رأي دبير دوم اين کميسيون شدند. همچنين حمايت ميرزاده با 12 رأي به عنوان سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات حائز رأي شد.

كميسيون اجتماعي رئيس خود را شناخت
همچنين با برگزاري انتخابات هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي سلمان خدادادي، نماينده مردم ملکان با 11 رأي به عنوان رئيس اين کميسيون انتخاب شد. بر اين اساس علي رستميان و سهيلا جلودارزاده به ترتيب با 9 و هشت رأي به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم کميسيون اجتماعي انتخاب شدند.
ناهيد تاج‌الدين و روح‌الله بابايي نيز به ترتيب با 9 و هفت رأي به عنوان منشي اول و دوم انتخاب شدند، همچنين جليل مختار با 9 رأي به عنوان سخنگوي اين کميسيون برگزيده شد.

رياست كميسيون‌هاي اقتصادي
در جلسه ديروز کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي فريدون حسنوند با 21 رأي به عنوان رئيس کميسيون تعيين شد و همچنين حسين اميري‌خامکاني با 20 رأي، علي ادياني‌راد با 19 رأي به عنوان نواب رئيس اول و دوم، کرم‌پور با 18 و خدري با 17 رأي، به عنوان دبير اول و دوم و اسدالله قره‌خاني با 20 رأي به عنوان سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي انتخاب شدند.

  كميسيون انرژي به عنوان يكي از متوليان بحث انرژي نقش مهمي در حوزه نظارت و تصويب قوانين و طرح‌هاي مرتبط با حوزه انرژي دارد.  بر اساس نتايج اعلام شده از انتخابات كميسيون اقتصادي مجلس، محمدرضا پورابراهيمي با 11 رأي به عنوان رئيس کميسيون تعيين شد و همچنين سيدناصر موسوي‌لارگاني با هشت رأي، سيدفريد موسوي با شش رأي به عنوان نواب رئيس اول و دوم، سيدحسن حسيني‌شاهرودي با شش رأي، علي اسماعيلي با شش رأي به عنوان دبير اول و دوم و کاظم دلخوش‌اباتري با هفت رأي سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، انتخاب شدند.

كميسيون‌هايي كه به اصلاح‌طلبان رسيد
دو كميسيون برنامه و بودجه و بهداشت جزو كميسيون‌هايي بودند كه رياست آنها به اصلاح‌طلبان رسيد.  در انتخابات كميسيون برنامه و بودجه غلامرضا تاجگردون با 21 رأي به عنوان رئيس، جهانبخش محبي‌نيا با 13 رأي به عنوان نايب رئيس اول، هادي قوامي با 11 رأي به عنوان نايب رئيس دوم، محمدمهدي مفتح با 21 رأي به عنوان سخنگو، محمد فيضي با 11 رأي به عنوان دبير اول و محسن بيگلري با هشت رأي به عنوان دبير دوم انتخاب شدند.  علي نوبخت با 13 رأي رياست کميسيون بهداشت و درمان را به دست آورد.

بر اساس رأي‌گيري صورت گرفته در نشست ديروز عصر سيدمرتضي خاتمي و محمدحسين قرباني به ترتيب با 18 و 16 رأي به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم انتخاب شدند. گفتني است يعقوب شيوياري و بشير خالقي به ترتيب با 22 و 11 رأي به عنوان منشي اول و دوم انتخاب شدند، همچنين محمدنعيم اميني‌فرد با 16 رأي به عنوان سخنگوي اين کميسيون برگزيده شد.

نماينده مشهد در رأس كميسيون فرهنگي
رياست كميسيون فرهنگي نيز به حجت‌الاسلام پژمان‌فر، نماينده مردم مشهد رسيد. بر اين اساس نصرالله پژمان‌فر با 9 رأي در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رياست کميسيون فرهنگي شد و احمد سالک با 10 رأي و جمشيد جعفرپور با 9 رأي به ترتيب به‌عنوان نايب رئيس اول و دوم انتخاب شدند.

همچنين علي ابراهيمي با 9 و سيده فاطمه ذوالقدر با 9 رأي نيز به‌عنوان دبيران کميسيون فرهنگي، معرفي شدند و احد آزاديخواه با 10 رأي در جايگاه سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس دهم شوراي اسلامي قرار گرفت.

از ساير كميسيون‌ها چه خبر
روز گذشته كميسيون‌هاي کشاورزي، آب و منابع طبيعي، صنايع، شوراها و امور داخلي کشور و عمران نيز رؤساي خود را شناختند.  بر اين اساس محمدجواد کوليوند با 12 رأي به عنوان رئيس کميسيون شوراها و  امور داخلي تعيين شد و همچنين پروانه مافي با 11 رأي و حميد رضا کاظمي هشت رأي به ترتيب به عنوان نواب رئيس اول و دوم انتخاب شدند.

علاوه بر اين حسين مقصودي با هشت رأي به عنوان سخنگو، اصغر سليمي با 17 رای و سهراب گيلاني با 13 رأي به ترتيب به عنوان دبيران اول و دوم اين کميسيون انتخاب شدند.
  در انتخابات هيئت رئيسه کميسيون صنايع و معادن عزيز اکبريان با 13 رأي به عنوان رئيس کميسيون تعيين شد و همچنين داريوش اسماعيلي با 14 و فريدون احمدي با 9 رأي به عنوان نواب رئيس، سيدجواد حسيني‌کيا با 12 رأي دبير اول و سيده‌حميده زرآبادي با 12 رأي دبير دوم و سعيد باستاني با 10 رأي به عنوان سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي انتخاب شدند.
در انتخابات هيئت رئيسه کميسيون عمران مجلس محمدرضا رضايي‌کوچي با کسب 10 رأي به عنوان رئيس، علي يارمحمدي با کسب 11 رأي به عنوان نايب رئيس اول و همچنين سيدهادي بهادري با کسب 7 رأي نايب رئيس دوم، صديف بدري با کسب 14 رأي سخنگو، حسين نيازآذري، با کسب 13 رأي دبير اول و شادمهر کاظم‌زاده با کسب 14 رأي دبير دوم کميسيون انتخاب شدند.
در انتخابات كميسيون كشاورزي علي محمد شاعري با 10 رأي به عنوان رئيس، جلال محمودزاده با 15 رأي به عنوان نايب رئيس اول، نظر افضلي با 12 رأي نايب رئيس دوم، علي وقفچي به عنوان سخنگو، محمدباقر سعادت به عنوان دبير اول و علي بختياري به عنوان دبير دوم انتخاب شد.

در اين ميان تنها كميسيون حقوقي و قضايي به علت نرسيدن تعداد اعضا به حد نصاب رئيس خود را نشناخت كه انتخابات اين كميسيون نيز روز سه‌شنبه برگزار مي‌شود. همچنين رئيس كميسيون اصل 90 نيز با پيشنهاد هيئت رئيسه مجلس و رأي مستقيم نمايندگان انتخاب خواهد شد.

ضرورت خدمت‌رساني هرچه بيشتر مجلس به مردم
با تكميل شدن رؤساي كميسيون‌ها مجلس شوراي اسلامي بايد در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي و كمك به حل مشكلات كشور حركت كند.

بديهي است كه حل مشكلات كشور در گرو تعامل دقيق قواي گوناگون است و همين تلاش بيش از پيش نمايندگان مجلس را مي‌طلبد.

انتهای پیام/ جوان

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار