آرمان اصفهان
12:06 - پنجشنبه 20 اسفند 1394

«نقد حال» تأليف شهريار زرشناس منتشر شد

مشهورات سكولاريستي و اغلب ليبراليستي علوم انساني مدرن و آموزه‌هاي روشنفكران مدرنيست، مكمّل نقش استراتژيكي است كه طبقه سرمايه‌دار سكولار و طبقه متوسط مدرن در بسترسازي براي كودتاي نئوليبرالي فراهم مي‌كنند.

به گزارش آرمان اصفهان؛ تازه‌ترين اثر شهريار زرشناس در باب نقد رويكردها و سياست جريانات روشنفكري غربزده و تكنوكرات‌ها روانه بازار كتاب شد.

دفتر اول كتاب «نقد حال: جستارهايي در قلمرو فرهنگ، اقتصاد و سياست امروز ايران» نوشته شهريار زرشناس، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از سوي دفتر نشر معارف به چاپ رسيد.

بنا بر اين گزارش، در اين كتاب ۲۱ مقاله با عناوين انسان و ولايت، نئوليبراليسم؛ ايدئولوژي سرمايه‌داري دوران پست مدرن، ويژگي‌هاي نئوليبراليسم، درباره نئوليبراليسم وابسته در ايران، انسان و طبقه متوسط مدرن ايران، چرا و چگونه امپرياليسم ليبرال كودتا مي‌كند؟،

فتنه سبز؛ كودتاي رنگي نئوليبراليسم وابسته در ايران، انقلاب اسلامي ايران و مخاطرات پيش رو، نكاتي درباره تطور جناح نئوليبراليست در ايران، آيا ايران آينده‌اي در ساحت مدرنيته دارد؟

درباره زمينه ولايي دوران گذار، درباره مفهوم مجاهد بصير، توضيح نكاتي درباره هنر، كاوشي در ريشه‌هاي فساد اقتصادي، آيا مشكلات اقتصاد ما تندوري و افراط و عدم تعامل با دنياست؟، درباره ماهيت دنيا و مناسبات حاكم بر آن، بازي كارگزاران و شعار اعتدال و سوداي جامعه مدني، نئوليبرال‌هاي ايراني و آرايشي جديد، آويني؛ متفكر دوران گذار، نئوليبراليسم ايراني و تهاجم فرهنگي، تدوين شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در بخشي از مقدمه نويسنده مي‌خوانيم: «كودتاهاي رنگي در حقيقت، حركت ائتلافي ـ اعتراضي اقشار به لحاظ معرفتي و بينشي و معنوي فرومايه و ميان‌مايه جوامع غربي و غرب‌زده مدرن به رهبري امپرياليسم نئوليبرال و مشاركت جناحي از نئوليبرال‌هاي نفوذي در حاكميت يا مرتبط با آن هستند.

اين اقشار به لحاظ معرفتي و بينشي و معنوي فرومايه و ميان‌مايه غالباً همان تكنوكرات ـ بوروكرات‌ها و طيف رنگارنگ اعضاي طبقه متوسط مدرن و نيز اقشار تحت اسارت فرهنگ و مشهورات سكولاريستي مدرن مي‌باشند كه اسير «چرخه زندگي در عيش، مردن در خوشي» و فارغ از هر نوع دغدغه آرمان‌گرايانه و عدالت‌خواهانه بوده و معطوف به عقل معاش سوداگر و مدل «زندگي مبتني بر مصرف هرچه بيشتر و منفعت‌طلبي خودخواهانه و مداوم هرچه بيشتر» و گرفتار چرخه پوچ‌گرايي دم غنيمتي توأم با شكاكيت مأيوس و لاقيدانه اباحه‌پيشه آبسورد زندگي مي‌كنند و تفسيري شديداً مادي و سوداگرانه از زندگي دارند.

نظام‌هاي آكادميك و ژورناليسم تقليدي از غرب و فضاي رسانه‌اي غرب‌زده مدرنيستي در جوامع هدف كودتاهاي رنگي، نقش بسيار مهمي در بسترسازي براي جنگ نرم و كودتاي مخملي ايفا مي‌نمايند و در اين ميانه مشهورات سكولاريستي و اغلب ليبراليستي علوم انساني مدرن و آموزه‌هاي روشنفكران مدرنيست، مكمّل نقش استراتژيكي است كه طبقه سرمايه‌دار سكولار و طبقه متوسط مدرن به لحاظ اقتصادي ـ اجتماعي در بسترسازي براي كودتاي نئوليبرالي فراهم مي‌كنند. هدف نهايي كودتاهاي رنگي، به روي كار آوردن رژيم‌هاي نئوليبراليست وابسته به سرمايه‌داري ليبرال جهاني و خائن نسبت به ملت‌هاي خود مي‌باشد.

گفتني است، جلد نخست «نقد حال» در ۴۰۰ صفحه، قطع رقعي، شمارگان يك هزار نسخه و بهاي ۱۴۰۰۰ تومان به تازگي روانه بازار كتاب شده است.

*جستارهايي نظري در باب تمدن اسلامي منتشر شد

كتاب «جستارهايي نظري در باب تمدن اسلامي» به قلم سيد محمدحسين متولي امامي توسط دفتر نشر معارف منتشر شد.

كتاب حاضر، در حاشيه تأملات مؤلف در باب «چيستي تمدن»، «مختصات آن»، «ماهيت تمدن اسلامي»، «الگوهاي علمي و راهبردي نيل به افق تمدن اسلامي» و «نسبت معارف ديني با تمدن‌هاي بشري» سامان يافته و دغدغه اصلي‌اش، نمايش دورنمايي از پيكره تمدن اسلامي در آينده انقلاب اسلامي است.

كليت مباحثي كه در اين مجموعه تقديم شده، تلاش دارد تا تصوير مناسبي از ابعاد مفهومي و ماهوي «تمدن اسلامي» و بايسته‌هاي نيل جوامع اسلامي به آن را ترسيم كند. اين مجموعه، درآمدي براي پژوهش‌هاي بيشتر در باب تمدن اسلامي و بستري براي آشنايي مخاطبان با اهداف و آرمان‌هاي جمهوري اسلامي به دست مي‌دهد.

در بخشي از مقدمه كتاب مي‌خوانيم: «پيروزي انقلاب اسلامي در دل تاريخ پردامنه غرب، مطالبات جديدي را در ميان توده‌هاي مردمي جهان پديد آورد كه حكايت از گونه ديگري از حيات فردي و اجتماعي دارد. انقلاب اسلامي موجي از بيداري اسلامي و معنوي را در عصر جديد پديد آورد؛ عصري كه قرن‌هاست خود را مستقل از عالم قدس مي‌پندارد و حيات خويش را منقطع از وحي و شهود طراحي كرده است.

در اين موج بيداري، انسان مسلمان و انقلابي، به دنبال احياي مجدد تعاليم وحياني در گستره حيات اجتماعي است. بنابراين، نه تنها بر حسب تكليف ديني‌اش وارد حوزه سياست و مشاركت سياسي مي‌شود، بلكه حتي جوياي تحول و دگرگوني معنوي در تمامي ساختارهاي حيات اجتماعي است.

از اين‌روست كه شعار حركت به سوي تمدن اسلامي و آرمان‌بلند جمهوري اسلامي ايران مبني بر تحقق «تمدني متكي بر معنويت و متكي بر وحي الهي» الگوي راه رهبران و سياست‌گذاران نظام اسلامي گرديده است. تحقق تمدن اسلامي، به معناي گسترش عبوديت در سراسر جامعه، نه به معناي زايل‌شدن دائمي و كامل بدي‌ها، بلكه به معناي تسلط امكان‌هاي ايماني بر مظاهر كفر و شرك است.

تشكيل يك تمدن الهي و مبتني بر آموزه‌هاي وحياني، آرزوي انبيا، اوليا و مرسلين در ميان انسان‌ها بوده و امروزه به بركت انقلاب اسلامي، ظرفيت تحقق آن در ميان توده مسلمانان جهان به وجود آمده است.»

وي در ادامه مي‌نويسد: «جمهوري اسلامي ايران، امروزه در شرايطي قرار دارد كه نه تنها ظرفيت مناسبي در توده‌هاي مردمي‌اش براي زايش تمدن ديني ايجاد شده، بلكه حتي در حوزه معادلات منطقه‌اي و جهاني نيز الهام‌بخش تحولات اجتماعي و اقدام‌هاي تمدني گرديده است. در چنين شرايط حساسي كه در نگرش رهبري، با عنوان «پيچ تاريخي» از آن ياد شد، توجه به الگوهاي حركت و طراحي نقشه راه جامع و ترسيم گام‌هاي تحول از مهم‌ترين وظايف نهادهاي مسئول است.

مقام معظم رهبري، بارها بر مديريت اين تحول و تخصيص درست و بهينه منابع براي آزادشدن ظرفيت‌هاي موجود علمي و عملي تأكيد كرده و آن‌را از مقدمات و گام‌هاي اساسي ظهور تمدن‌اسلامي برشمرده است. بنابراين، تحقق تمدن ديني، از سويي نيازمند يك ظرفيت اجتماعي و استعداد جمعي براي تجميع اراده‌هاست و از سوي ديگر، سياست‌گذاري مناسب و تخصيص درست منابع را مي‌طلبد.»

كتاب «نقد حال» در ۲۰۸ صفحه، قطع رقعي، تيراژ ۱۰۰۰ نسخه و قيمت 8 هزار تومان عرضه شده است. دفتر نشر معارف تاكنون در اين زمينه كتاب‌هاي «درآمدي بر منظومه تمدني شيعه» (نوشته عليرضا حسين‌زاده ديلمي)، «تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي» (نوشته دكتر علي‌اكبر ولايتي)، «فرهنگ و تمدن اسلامي» (نوشته دكتر زهرا جان‌احمدي)، «كليات تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي» (نوشته استاد محمدهادي يوسفي غروي)» و «نقش پيامبران ابراهيمي در تمدن‌سازي» (نوشته دكتر اصغر منتظرالقائم و زهرا سليماني) را منتشر كرده است و به زودي كتاب «تمدن اسلامي؛ عوامل بيداري و موانع پيشرفت» نوشته علامه عبدالهادي فضلي را با ترجمه دكتر حسن مجيدي و زينب آذربو منتشر مي‌كند.

شبستان

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار