آرمان اصفهان
21:07 - دوشنبه 02 فروردین 1395

استفاده 92 درصدي ايرانيان از موبايل

استان‌هاي تهران و يزد بيشترين ضريب نفوذ سيم‌كارت‌هاي همراه اول و سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي كمترين ضريب نفوذ را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش آرمان اصفهان، خرين وضعيت تلفن همراه كه توسط دفتر بررسي‌هاي اقتصادي وزارت ارتباطات اعلام شده از وجود ۷۲ ميليون موبايل فعال و ضريب نفوذ 09/92درصدي اين فناوري ارتباطي در كشور خبر مي‌دهد.

وضعيت ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور از لحاظ شاخص دسترسي به ارتباطات موبايل، توسط دفتر بررسي‌هاي فني اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام شد. اين درحالي است كه تاكنون آمار رسمي درباره جزئيات فعاليت اپراتورهاي موبايل و تعداد مشتركان فعال و نيز سهم بازار آنها از سوي وزارت ارتباطات منتشر نشده بود و تنها اپراتورها جسته و گريخته در اين زمينه اطلاع رساني كرده بودند.

آمار اعلام شده از آخرين وضعيت اپراتورهاي موبايل در كشور حاكي از آن است كه به‌رغم آنكه ۱۴۴ ميليون و ۱۹۹ هزار و ۳۰۶ خط موبايل تا پايان شهريورماه سال جاري در كشور واگذار شده اما در مجموع ۷۲ ميليون و ۸۶ هزار و ۳۰ خط تلفن همراه داير و فعال است. همچنين ضريب نفوذ موبايل در ايران 09/92 درصد اعلام شده و اپراتور همراه اول با داشتن ۴۱ ميليون و ۲۹۱ هزار و ۸۱ مشترك فعال، بيشترين سهم را از بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده است.

ميزان مكالمات موفق در شبكه همراه اول

آمارهاي به دست آمده نشان مي‌دهد كه اپراتور همراه اول ۱۷ ميليون و ۷۶۶ هزار و ۷۴۹ سيم‌كارت دايمي و ۴۶ ميليون و ۹۰۱ هزار و ۳۷۳ سيم‌كارت اعتباري و در مجموع ۶۲ ميليون و ۶۶۸ هزار و ۱۲۲ خط واگذار كرده اما از اين تعداد ۴۱ ميليون و ۲۹۱ هزار و ۸۱ مشترك، فعال هستند. با اين وجود ضريب نفوذ اين اپراتور در كشور ۵۳ درصد اعلام شده است. اپراتور همراه اول با ۲۷۲ اپراتور از ۱۱۴ كشور رومينگ سيم‌كارت‌هاي دائمي و با ۵۱ اپراتور از ۳۰ كشور رومينگ سيم‌كارت‌هاي اعتباري دارد. همچنين ۸۸ درصد پوشش جاده‌هاي اصلي و ۷۷ درصد پوشش جاده‌هاي فرعي و 2/94 درصد پوشش جمعيتي كشور توسط اين اپراتور انجام شده و ۱۲۴۴ شهر تحت پوشش شبكه همراه اول قرار دارند.

براساس بررسي‌ها، ميزان مكالمات موفق در شبكه همراه اول 3/46 درصد و متوسط ميزان برقراري موفقيت آميز مكالمه در شبكه اين اپراتور 1/99 درصد است. استان‌هاي تهران و يزد بيشترين ضريب نفوذ سيم‌كارت‌هاي همراه اول و سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي كمترين ضريب نفوذ را به خود اختصاص داده‌اند.

۴۶ ميليون سيم‌كارت ايرانسل، غيرفعال است

بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي دفتر بررسي‌هاي اقتصادي وزارت ارتباطات، اپراتور ايرانسل تا پايان شهريورماه سال ۹۴ بالغ بر ۷۸۵ هزار و ۷۲۶ سيم‌كارت دائمي و ۷۴ ميليون و ۶۵۵ سيم‌كارت اعتباري فروخته است كه در مجموع ۷۴ ميليون و ۷۸۶ هزار
و ۳۸۱ سيم‌كارت از سوي اين اپراتور واگذار شده اما از اين تعداد تنها ۲۸ ميليون و ۹۲۲ هزار و ۸۰ خط فعال است. ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در كشور 8/36درصد اعلام شده و با ۴۱۸ اپراتور از ۱۶۳ كشور رومينگ دائمي، با ۱۳۸ اپراتور از ۸۰ كشور رومينگ اعتباري و با ۳۱۵ اپراتور از ۱۲۴ كشور رومينگ ديتا دارد.

پوشش ۳۱ هزار و ۱۴۴ كيلومتر از جاده‌هاي كشور و ۱۱۹۵ شهر و ۱۱۳۰ روستا از جمله اقدامات ايرانسل است. متوسط ميزان برقراري موفقيت آميز مكالمه در شبكه ايرانسل ۹۵ درصد و ميزان مكالمات موفق اين اپراتور 94/46 درصد اعلام شده است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، استان‌هاي البرز و يزد بيشترين ضريب نفوذ موبايل را در شبكه ايرانسل دارند.

كمتر از دو ميليون نفر رايتل دارند

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تا پايان شهريورماه سال جاري، اپراتور رايتل ۱۳۵ هزار و ۱۹۳ سيم‌كارت دائمي، ۴ ميليون و ۱۶۷ هزار و ۲۶۴ سيم‌كارت اعتباري و ۴۴۲ هزار و ۳۴۶ سيم‌كارت ديتا فروخته است كه در مجموع تعداد واگذاري خطوط اين اپراتور ۴ ميليون و ۷۴۴ هزار و ۸۰۳ سيم‌كارت اعلام شده است. اين درحالي است كه از اين تعداد، يك ميليون و ۸۰۲ هزار و ۸۶۹ سيم‌كارت در شبكه اپراتور رايتل فعال است و ضريب نفوذ اين اپراتور 29/2 درصد اعلام شده است. اپراتور رايتل با ۶ كشور خارجي ارتباط رومينگ دارد و تهراني‌ها بيشترين مشتركان اين اپراتور هستند و ضريب نفوذ رايتل در اردبيل و ايلام از ساير استان‌ها كمتر است.

سهم بازار ۵۷ درصدي براي همراه اول

آمارهاي اعلام شده نشان مي‌دهد كه همراه اول بيشترين درصد ضريب نفوذ سيم‌كارت‌هاي دايري و فعال را در كل استان‌ها به خود اختصاص داده و كمترين ميزان ضريب نفوذ دايري، مربوط به رايتل است. در همين حال از لحاظ خطوط واگذار شده، ايرانسل بيشترين تعداد سيم‌كارت را در كشور فروخته است. درهمين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ضريب نفوذ تلفن همراه در شهريورماه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل (شهريور ۹۳) تفاوت چنداني نداشته و به نظر مي‌رسد بازار تلفن همراه در كشور به اشباع رسيده است.

مهر

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار