آرمان اصفهان
10:10 - شنبه 03 بهمن 1394

گفتگوي تفصيلي با رسول منتجب نيا؛

اصولگرایان دنبال آشوبند/ خدای نکرده مردم اعتراض نکنند!

قطعا کساني که اين نقشه را کشيده اند، مي خواهند يک آشوب به پا کنند و مملکت را بهم بريزند و تحليل ما اين است که هدفشان ايجاد آشوب جديد است.

به گزارش آرمان اصفهان؛ تقاضا داريم مقامات عالي نظام در موضوع ردصلاحيت ها، دخالت کنند و اجازه ندهند تا افرادي که به دنبال ايجاد فتنه هستند، مملکت را بهم بريزند.
حجت الاسلام رسول منتجب نيا عضو سابق شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز در خصوص مواجهه جريان هاي سياسي اصولگرا و اصلاح طلب با موضوع ردصلاحيت ها گفت: مسئله اي که در خصوص رد صلاحيت وجود دارد اين است که اين موضوع جاي ترديد دارد . هر چه شنيديم از تاييد صلاحيت اصولگرايان است تا اصلاح طلبان. مسئله اي که وجود دارد اين است که صلاحيت اصولگرايان را به جهت بند يک و سه ماده 28 بررسي نکرده اند، بلکه بخاطر فساد يا پرونده اي که داشته اند، صلاحيت اصولگرايان مورد بررسي قرار گرفته است در اين شرايط يه کسي که سابقه اختلاسي داشته و فسادش در حدي بوده که امکان کتمان آن وجود نداشته، ردصلاحيت شده است. اما اصلاح طلبان را بدون داشتن پرونده، به اتهام عدم اعتقاد و التزام به اسلام و عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه، رد صلاحيت کرده اند.

اصلاح طلبان را اولا: بدون دليل رد صلاحيت کرده اند، ثانيا کساني که از اصلاح طلبان رد کرده اند از چهره هاي شاخص اصلاح طلبان بوده اند؛ يعني چهره هاي شاخصي را که راي آور بودند از اصلاح طلبان رد صلاحيت کرده اند. در حالي که افراد دسته چندم اصولگراياني که پرونده داشته اند و نمي توانستند آن را کتمان کنند را رد صلاحيت کرده اند. يک بلک ليستي را از برخي مراکز و نهادها از سال گذشته تهيه کرده اند که همه از اصلاح طلبان بوده اند و اسمش را گذاشته اند اصحاب فتنه .
وي ادامه داد : هر کسي که نام اصلاح طلبي را داشته يا با يکي از اصلاح طلبان در ارتباط بوده اين تهمت را زده اند و همه را چشم بسته رد کرده اند.

قهرمانان و چهره هاي راي آور اصلاح طلب را رد کرده اند. در مقابل آن تعدادي از اصولگراياني را که پرونده يا مشکل مدرک داشته اند، رد صلاحيت کرده اند. هيچ کدام از اصولگرايان را به دليل عدم التزام به اسلام و عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه، رد نکرده اند. بلکه به دلايلي که خودشان مي دانند رد کرده اند اما اصلاح طلبان را به دلايل سياسي رد کرده اند. نبايد مغالطه بشود اينها قهرمانان اصلاح طلبان را رد صلاحيت کرده اند اما در مقابل اصولگراياني را که دست چندم بوده و راي نداشته اند، رد صلاحيت کرده اند.

الان ميدان مبارزه سياسي خلاصه شده در قهرمانان جناح راست اما از جناح مقابل، چهره اي وجود ندارد. شايد در کل کشور حدود 20 چهره اصلاح طلب را داشته باشيم که تا قدري راي آوري دارند. اما آنطرف صدها چهره اصولگرا هستند که قدرت راي آوري دارند.

روساي سه قوه وارد شوند
اين سياستمدار اصلاح طلب در خصوص انتظار جريان هاي سياسي اصولگرا و اصلاح طلب از رئيس جمهوري و رئيس مجلس براي ورود به موضوع رد صلاحيت ها گفت: من قضيه را فراتر از اين مي دانم که فقط ريس جمهور و رئيس مجلس دست به اين کار بزنند؛ معتقدم که رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه قضايه همه دست در دست هم بدهند و از مقام معظم رهبري بخواهند که اين فاجعه اي که به وجود آمده، را رفع کنند. تا مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان دستور بدهند که موضوع گسترده رد صلاحيت ها را که مي تواند يک صفحه تاريکي براي نظام ما و تاريخ انتخابات ما باشد، حل کنند. اصلا مسئله اين نيست که روساي قواي سه گانه، در موضوع ردصلاحيت ها براي 4 يا 20 نفر رايزني کنند، بلکه بايد اين بدعتي را که گذاشته اند ، که بعد از زماني که کانديدا ها صلاحيتشان از مراجع چهار گانه تاييد شد، يک ليست 800 نفري را يکي از مراکز و نهادهاي کشور به شوراي نظارت بدهند و آنها چشم و گوش بسته همه را رد کنند. بدون اين که دليلي بياورند؛ يکي را از بند 3 يکي را از بند 1 يکي را از بند 1 و 3 ردصلاحيت کنند. اين يک فاجعه است اين يک بحران در کشور است. رئيس جمهور مي توانند از مقام معظم رهبري بخواهند که اين بحران توسط شوراي نگهبان برطرف شود.
وي ادامه داد: با اين حجم ردصلاحيت ها، ديگر هيچ انگيزه اي براي اصلاح طلبان و طرفداران ما وجود ندارد . با اين وضع برخورد، نبايد ديگر انتظار مشارکت حداکثري مردم را داشته باشيم. اين اقدام در ردصلاحيت هاي گسترده، دقيقاً مقابله کردن با ديدگاههاي مقام معظم رهبري است، رهبري در چند روز گذشته فرمودند همه بايد شرکت کنند حتي آنهايي که نظام را قبول ندارد و حتي آنهايي که من را هم قبول ندارند.

به اصلاح طلبان توهين شده است
منتخب نيا در ادامه اظهار کرد: در موضوع ردصلاحيت ها، به اصلاح طلبان توهين شده و تهمت هم زده اند؛ به شخصيت هاي رئوف کشور ما تهمت بي ديني زده اند، تهمت مقابله با اسلام زدند، مقابله با ولايت فقيه زده اند . چهره هاي شاخص اصلاح طلب، چهره هاي ريشه دار که بسياري از آنها جانباز، ايثارگر فداکار، خانواده شهيد، کساني که در انقلاب نقش داشتند، کساني که در دفاع مقدس نقش موثر داشتند، هستند.

با اين تهمت و افترا رو بايد دستگاه قضايي برخود کند. بايد هيئت هاي نظارت به عنوان متهم به دادگاه احظار بشنوند و به اين سئوال پاسخ دهند که به چه دليلي به شخصيتهاي معروف و عصاره هاي فضيلت ملت، تهمت زده اند که شما التزام عملي به اسلام نداريد، چه فسق و فجوري ديده اند! اين همان تکفير است ما مي گوييم گروه تکفيري يعني ديگران را کافر مي دانند و دور از اسلام هستيد.

اين هم نوعي تکفير است بايد قوه قضاييه برخورد کند. من معتقدم مقام معظم رهبري بايد دستور آجل بدهند که سريعاً همه پرونده ها را مخدومه اعلام کنند و راي هاي ظالمانه اي را که صادر شده است، ابطال کننند. سپس مجدداً با آنهايي که پرونده فساد دارند، يا از نظر قانوني مشکلي دارند، با آنها برخورد شود.
عضو سابق شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز افزود: هدف اين است که اصلاح طلبان را تحقير کنند و از ميدان خارج کنند اين يک توطئه است، اين يک برنامه است و همه بايد دست به دست هم دهند مسئله يک نفر دو نفر نيست. مسئله ابروي کانديدا ها است کانديداهايي که آمده اند براي مردم خدمت کنند، کساني که آبروي و تجربه خودشان را به ميدان آورده اند، به آنها توهين شده است. در واقع به ملت و اسلام ظلم و توهين شده است. با اين حجم گسترده ردصلاحيت ها عملا ثابت کرده اند که اکثريت مردم از اسلام گريزان هستند، به اسلام عمل نمي کنند؛ چون عصاره آنها و نخبگانشان اعتقاد به اسلام ندارند و آنها از جمهوري اسلامي گريزان هستند. گفته اند نخبگان مردم به ولايت فقيه اعتقادندارند و اين يک بحران است! با موضوع ردصلاحيت ها نبايد به عنوان يک پديده جزئي و موردي برخورد شود . با اين فاجعه تنها شخص مقام معظم رهبري مي توانند برخورد کنند و شوراي نگهبان بايد مهر ابطال به همه راي ها و نظرات هيات نظارت بزند و طبق قانون هرکسي که قانوناً نمي تواند کانديد شود، رد کنند و مابقي را ازاد بگذارند تا زمينه مشارکت حداکثري بين مردم فراهم شود. در اين صورت ما بتوانيم انتخابات پر شور رقابتي سالمي را داشته باشيم.

به موضوع ردصلاحيت ها، به عنوان يک بحران ملي نگاه مي کنيم
منتجب نيا در ادامه گفتگو در خصوص هشدار اخير عارف در خصوص از دست دادن سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان پس از دوم خرداد و وضعيت کنوني سرمايه اجتماعي اين جريان سياسي کشور نيز گفت: سرمايه اجتماعي امروز اصلاح طلبان، علاقه مردم هست؛ مردم اصلاح طلبان رو دوست دارند و اميد به اصلاح طلبان بسته اند که امروز هم که چنين کاري کرده اند و اصلاح طلبان را رد کرده اند، بخاطر ترسي است که از سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان وجود دارد. سرمايه اي اجتماعي که الان داريم، مردم هستند.

البته در دولت اصلاحات دوستان ما يک مقدار تندروي داشته اند و اشتباهاتي کردند که دو قوه را دو دستي تحويل افراد بي سابقه دادند. درست است در دولت اصلاحات اشتباهاتي شده است و برخي چهره ها تند روي هايي داشته اند اما اين رفتاري که امروز با اصلاح طلبان کرده اند يک بحران عظيم و مشکل بزرگ است و بايد به عنوان يک بحران ملي به آن نگاه کرد . شما رسانه اي ها هم نبايد به عنوان چهارنفر رد صلاحيت ها به اين نگاه کنيد يا فريب اين شگرد شيطنت آمير را بخوريد که اصولگرايان چند برابر اصلاحات رد صلاحيت شده اند. يک نفر از شخصيتهاي اصولگراي را بنا به دلايلي غير از پرونده قضايي، رد نکرده اند. اما چهره هاي ما را با انگيزه سياسي رد کرده اند.

اصولگرايان مي خواهند آشوب به پا کنند
عضو سابق شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز در ادامه در خصوص هشدار عارف مبني بر دام اصولگرايان براي اصلاح طلبان نيز گفت: دامي که پهن کرده اند اين است که اصلاح طلبان را وادار کنند که بيايند مردم را دلسرد کنند، خدايي نکرده اعتراضي از مردم برخيزد، يا گذشته را تکرار کنند؛ قطعا کساني که اين نقشه را کشيده اند، مي خواهند يک آشوب به پا کنند و مملکت را بهم بريزند و تحليل ما اين است که هدفشان ايجاد آشوب جديد است. مي خواهند با تشنج، هم آرامش را سلب کنند و هم دولت را ناموفق کنند و در پايان مجلس و دولت آينده را تصاحب کنند. هدفشان اين است و ما بايد با منطق و گفتگو پيش برويم و تقاضا داريم مقامات عالي نظام دخالت کنند و اجازه ندهند اين افراد آتش افرو و جنگ افروز که هميشه به دنبال تشنج هستند و فتنه ايجاد مي کنند، مملکت را بهم بريزند.

به دوستان اصلاح طلب گفته ايم، بهانه دست اصولگرايان ندهيد
منتخب نيا در بخش پايانيدر خصوص اظهارات آقاي عارف در خصوص تلاش اصولگرايان براي جدا کردن اصلاح طلبان با بخش متدين جامعه نيز گفت: آقاي عارف اشاره کردند که اصولگرايان تلاش کردند تا اصلاحات را بي دين معرفي کنند والا اصلاح طلبان از علما و مراجع تقليد هستند، از اساتيد دانشگاه ها و خانواده هاي شهدا، جانبازان کساني که در جنگ بودند، کساني که در اطراف حضرت امام بودند، کساني که در نظام و انقلاب و اسلام ناب نقش اول را داشته اند، اين توطئه جناح رقيب است که تلاش دارند که اصلاح طلبان را خارج از دايره تدين و تمسک معرفي کند. ما هميشه به دوستان اصلاح طلبان گفته ايم که بهانه دست اصولگرايان ندهيد، هيچ حرکتي نکنيد که موجب سوء استفاده شود که به حمدالله همه متوجه هستند که کسي از ما سخن افراطي و سخني که ملاحظه بومي مليتي داشته باشد، نشنيده است و همه اصلاح طلبان مراقب اند. در دوران دولت اصلاحات، اصولگرايان اين شيطنت را کردند و اگر کسي جمله اي را مي گفت آن را به سمت ما هدف قرار دادند که اصلاح طلبان چنين و چنان هستند براي اينکه چهره شاخص اصلاحات را از صحنه حذف کنند، موفق هم شدند و با توسل به افراد بي ريشه و چپاول گران بيت المال، اصلاح طلبان را کنار بزنند و کساني سر کار آمدند که ريشه نداشتند و امانت دار نبودند؛ اموال مردم را مانند گوشت قرباني بين خودشان تقسيم کردند. امروز بايد اصولگرايان شرمنده باشند، آنهايي که اين کار را کرده اند بايد سر به زير باشند و توبه کنند از چنين کاري که کردند و ما احساس مي کنيم چنين حالتي در آنها به وجود نيامده است.

aryanews

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار