آرمان اصفهان
21:46 - دوشنبه 07 دی 1394

مواجهه انتخاباتي اصلاح طلبان با دولت هاي گذشته:

ناکارآمدي دولت احمدي نژاد را برجسته مي کنيم/ 65 درصد کرسي ها از آن اصلاح طلبان است

اگر کانديداهاي اصلاح طلب و اصولگرا در چارچوب هاي استاندارد و قانوني مورد ارزيابي قرار بگيرند قطعا اکثريت پارلمان و بيش از 65 درصد کرسي هاي مجلس از آن اصلاح طلبان خواهد بود.

به گزارش آرمان اصفهان، یک فعال دوم خردادی می گوید: استراتژي اصلي اصلاح طلبان همراهي با دولت است.
فياض زاهد، تحليلگر مسائل سياسي،درباره استراتژي اصلاح طلبان براي مواجهه انتخاباتي با دولت احمدي نژاد به خبرگزاري آريا گفت: تمرکز اصلاح طلبان بر چند استراتژي کلان است که در ادامه فعاليتهاي انتخاباتي، مردم با آنها آشنا خواهند شد اما از آنجا که دولت آقاي روحاني براي پيشبرد برنامه ها و اهداف خود نيازمند هماهنگي با نهادهاي مختلف حاکميت از جمله نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي است و پيشبرد برنامه ها و تحقق استراتژي در حوزه هاي اقتصاد، فرهنگ، اجتماعي و مناسبات خارجي نيازمند يک بازبيني و دقت موشکافانه در ارتباط با وضعيت موجود است و اينکه دولت چه چيزي را تحويل گرفته و قرار است در چه حوزه هايي تغيير ايجاد کند.
وي افزود: آشنايي افکار عمومي با کارکرد دولت احمدي نژاد، براي اصلاح طلبان يک راهبرد بسيار جدي را مطرح مي کند که ببينيم راهکارها و استراتژي هاي دولت احمدي نژاد و شرکايش به چه شکلي بوده است. با توجه به اينکه عمده اين استراتژي ناکارآمدي، زمين گير شدن و بحران آفريني براي حوزه هاي مختلف اقتصاد، مديريت و ارتباطات خارجي بوده است افکارعمومي بايد بدانند بديل آنها و راههاي جايگزين و پيشنهادي مجلس و دولت چه خواهد بود.
اين کارشناس اظهار داشت: طبيعتا در کنار ديگر استراتژي هايي که در زمان انتخابات عرضه خواهد شد آشنا کردن مردم با وضعيت و واقعيت هاي موجود در حوزه مديريت کشور و ميراث بجاي مانده داراي اهميت است. اين امر يک کارکرد ثانوي هم دارد و آن خطراتي است که همواره روشهاي پوپوليستي و عوام فريبانه با پرهيز و حذف واقعيت هاي حوزه مديريت و اقتصاد کشور تلاش مي کند که با نوعي فضاسازي و عوام فريبي آراي مردم را جذب کنند و به مردم بگويند که دولت روحاني ميراث چه دوره بسيار نامناسبي بوده است.
زاهد درباره راهبرد اصلاح طلبان براي مواجهه با دولت روحاني در انتخابات نيز گفت: استراتژي اصلي اصلاح طلبان همراهي با دولت است.

اصلاح طلبان فاصله چنداني با دولت ندارند و دولت روحاني در نتيجه خواست و اراده و حمايت همه جانبه اصلاح طلبان به قدرت رسيد اما اگر معناي آن اين است که مي خواهيم مجلسي وکيل الدوله و وامدار دولت ايجاد کنيم کاملا اشتباه است. طبيعتا دنبال تعارض و تنش هم نيستيم اما اين احتمال هم وجود دارد که در برخي از حوزه ها شايد ناچار شويم که از تمايزات و تفاوتهايي در حمايت از کانديدايمان استفاده کنيم.
وي همچنين درباره ترکيب احتمالي مجلس دهم نيز گفت: پيش بيني ترکيب مجلس آينده منوط به نوع و نحوه رفتار نهادهاي نظارتي و نهايتا خروجي کانديداهايي است که در پايان اين تورنمنت باقي مي ماند. اگر کانديداهاي اصلاح طلب و اصولگرا در چارچوب هاي استاندارد و قانوني مورد ارزيابي قرار بگيرند قطعا اکثريت پارلمان و بيش از 65 درصد کرسي هاي مجلس از آن اصلاح طلبان خواهد بود.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار