آرمان اصفهان
بررسی اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی؛

کاسبان اقتصاد وارداتی

مطرح کردن این مساله که همواره مقاومت‌های جدی در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد نکته جدیدی نیست و مساله‌ای است که از ابتدای ابلاغ شدن آن علیرغم کارگروه‌های متعددی که برای آن تشکیل شد به وضوح قابل رویت بوده و هست.

آخرین اخبار