آرمان اصفهان

بیکاری فارغ التحصیلان، پاسکاری مسئولان!

بی‌تردید وزارتخانه علوم باید بتواند ساختارهای آموزشی را اصلاح و دانشگاه‌ها را از حالت تئوری محوری خارج و در میدان عمل به دانشجو تخصص و مهارت بیاموزد زیرا تنها در این صورت است که دانشگاه یار جوانان جویای کار می‌شود نه بار.

آخرین اخبار